Risicomanagement

NORM advies adviseert breed op het terrein van risicomanagement: risico’s worden besproken en, onder andere afhankelijk van de risicobereidheid, worden beheersmaatregelen geformuleerd en geïmplementeerd.

 

NORM advies doet dit vanuit de visie dat een goed ingericht risicomanagementproces de organisatie helpt om ‘in control’ te raken en te blijven.