Privacyverklaring

Hier kunt u lezen hoe NORM advies met uw persoonsgegevens omgaat.

Geruststellend

NORM advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken en deelt persoonsgegevens niet met anderen. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens goed te beschermen.

Formeel puntje

NORM advies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u diensten afneemt of deze door u zijn verstrekt. NORM advies B.V.is verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG). Adres: Sweder van Kervenheimlaan 12; 7241 TZ Lochem en info@norm-advies.nl

Verwerken van persoonsgegevens

NORM advies verwerkt uw persoonsgegevens met het doel om de met u afgesproken dienstverlening uit te voeren, hierover met u te communiceren en te zorgen dat alles goed wordt geadministreerd.

De verwerking vindplaats op basis van de grondslagen overeenkomst, toestemming en behartiging van gerechtvaardigd belangen van NORM advies.

De dienstverlening van NORM advies is gericht op rechtspersonen. Persoonsgegevens van vertegenwoordigers, medewerkers of klanten van deze rechtspersonen kunnen worden verwerkt, waarbij het slechts gaat om voornaam, familienaam, telefoonnummers, emailadressen.

Respect

NORM advies respecteert uw rechten. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen of bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan. Verwerkt NORM advies uw persoonsgegevens op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

NORM advies wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens