Compliance

NORM advies stelt dat het enkel ‘op papier’ voldoen aan wet- en regelgeving onvoldoende is. Belangrijk is dat naleving van wet- en regelgeving moet worden gedragen in organisaties en dat betekent dat er oog moet zijn voor houding en gedrag van medewerkers.

 

NORM advies ondersteunt bewustwording en gedragsverandering door onder andere met dilemmaworkshops, presentaties en e-learning.

 

Organisaties die te maken krijgen met integriteitsschendingen of –vraagstukken worden eveneens door NORM advies ondersteund en geadviseerd.